Home / ADDITIONAL INFORMATION / YTTERLIGARE INFORMATION (Swedish)

YTTERLIGARE INFORMATION (Swedish)

  • EU är Israels största importör av varor, och dess näst största exportör. År 2006 uppgick summan av all handel mellan EU och Israel till 23.5 miljarder Euro.
  • Associationsavtalet mellan EU och Israel utgör den lagliga grunden för detta förhållande som erbjuder Israel förmånliga handelsvillkor med EU-länder. Artikel 2 i avtalet fastslår att dessa relationer ska baseras på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer och att dessa måste vägleda intern och internationell policy. (källa)
  • Handel med EU medverkar till att upprätthålla bosättningarna som unionen, med all rätt, anser vara olagliga enligt internationell rätt. Enligt Världsbankens beräkningar uppskattas värdet av europeisk import från israeliska bosättningar uppgå till $300 millioner per år, ungefär 15 gånger mer än värdet på importer av varor producerade i Palestina. (källa)
  • ACAA är ett nytt avtal, framröstat av Europaparlamentet i oktober 2012,  som kommer leda till ny tillgång till europeiska läkemedelsmarknader för Israel, utan några åtgärder för att uppfylla de åtaganden gällande mänskliga rättigheter som krävs i avtalet med Europa. Israel har även vägrat att garantera att produkter kommer endast från Israel (snarare än bosättningar i de ockuperade palestinska territorierna). (källa)