Home / ADDITIONAL INFORMATION / Papildus informācija (Latvian)

Papildus informācija (Latvian)

  • ES ir lielākā Izraēlas preču importētāja un otrā lielākā eksportētāja. 2006. gadā kopējais preču apgrozījums bija 23,5 miljardi eiro.
  • ES-Izraēlas Asociācijas līgums veido tiesisku pamatu attiecībām, kas piešķir Izraēlai atvieglotus tirdzniecības nosacījumus ar ES dalībvalstīm. Šī līguma 2. pants paredz, ka šīm attiecībām jābūt balstītām uz cilvēktiesībām un demokrātiskiem principiem, kam ir jāvirza gan iekšpolitika, gan ārpolitika. (avots)
  • ES tirdzniecība palīdz uzturēt apmetnes, kuras starptautisko tiesību kontekstā uzskatītas tiek uzskatītas par nelegālām. Saskaņā ar Pasaules Bankas aplēsēm, ES gada imports no izraēliešu     apmetnēm ir 300 miljoni. Tas ir aptuveni 15 reižu vairāk kā palestīniešu ražoto preču imports. (avots)
  • PECA (ACAA) ir jauns līgums, kas Eiropas Parlamentā pieņemts 2012. gada oktobrī. Tas paredz Izraēlai jaunu pieeju ES farmācijas tirgum, neprasot pretī nekādas saistības, lai saņemtu garantu par cilvēktiesību ievērošanu, kas pieprasītas ES-Izraēlas Asociācijas līgumā. (avots)