Home / ADDITIONAL INFORMATION / PAPILDOMA INFORMACIJA (Lithuanian)

PAPILDOMA INFORMACIJA (Lithuanian)

  • ES yra didžiausias Izraelio prekių importuotoja ir antras didžiausia eksportuotoja. 2006-aisiais importo ir eksporto apyvarta tarp ES ir Izraelio iš viso sudarė 23.5 milijardus eurų.
  • ES-Izraelio asociacijos sutartis sudaro teisinį bendradarbiavimo pagrindą, kuris suteikia Izraeliui prekybos su ES šalimis lengvatas. 2-asis šios sutarties straipsnis teigia, kad šie santykiai bus grindžiami pagarba žmogaus teisėms ir demokratiniais principais, kuriais įsipareigojama vadovautis tiek vidaus, tiek tarptautinėje politikoje. (source)
  • ES prekyba padeda išlaikyti nausėdijas, kurios laikomos nelegaliomis pagal tarptautinę teisę. Anot Pasaulinio Banko ataskaitų, ES importas iš Izraelio nausėdijų zonų yra vertinamas 300 milijonų JAV dolerių per metus arba apie 15 kartų didesnis nei Palestinos gaminamų prekių importas. (source)
  • Pramonės produktų atitikties įvertinimo ir pripažinimo sutartis (ACAA) yra nauja sutartis, kurią 2012-ųjų spalį priėmė Europos Parlamentas. Ši sutartis leidžia Izraeliui įžengti į Europos farmacijos rinką nereikalaujant iš Izraelio vykdyti jų įsipareigojimų žmogaus teisių atžvilgiu, nustatytų sutartyje su Europa. Izraelis atsisakė užtikrinti net ir tai, kad importuojama produkcija atkeliaus tik iš Izraelio (ne iš nelegalių Izraelio gyvenviečių okupuotoje Palestinos teritorijoje). (source)