Home / ADDITIONAL INFORMATION / MERE INFO (Danish)

MERE INFO (Danish)

  • EU er Israels største importør og næststørste eksportør. I 2006 beløb den samlede handel mellem EU og Israel sig til 23,5 mia euro.
  • Associeringsaftalen mellem EU og Israel udgør det juridiske fundament for Israels fordelagtige vilkår i handel med EU-lande. Aftalens artikel 2 erklærer, at forholdet mellem parterne skal være grundet i respekt for menneskerettigheder og de demokratiske principper, der vejleder intern og international politik. (Kilde)
  • EU’s handel med Israel er med til at opretholde bosættelserne, som EU selv med rette betragter som ulovlige i henhold til international lov. Ifølge overslag fra Verdensbanken beløber EU-import fra israelske bosættelser sig til $300 mio om året, og det er omkring 15 gange mere end EU importerer af palæstinensisk fremstillede varer. (Kilde)
  • ACAA er en ny aftale, der blev vedtaget i Europaparlamentet i oktober 2012, og som giver Israel ny adgang til det europæiske medicinalmarked uden at sikre, at Israel opfylder de menneskerettighedsforpligtelser, der kræves i aftalen med EU. Israel har endog nægtet at give garanti for, at produkter kun kommer fra Israel (i modsætning til bosættelser i de besatte, palæstinensiske territorier.) (Kilde)