Home / ADDITIONAL INFORMATION / Lisätietoa (Finnish)

Lisätietoa (Finnish)

  • EU on Israelin merkittävin maahantuoja ja toiseksi suurin vientikohde. Vuonna 2006 EUn ja Israelin välinen kauppa oli kokonaisuudessaan 23.5 TRILJONAA euroa.
  • EUn ja Israelin välinen yhteistyösopimus muodostaa laillisen perustan suhteelle, joka Israelin etuuskohtelun kauppasuhteissaan EU- valtioiden kanssa. Sopimuksen toisen artiklan mukaan nämä suhteet perustuvat ihmisoikeuksien kunnoittamiselle ja demokraattisille periaatteille joiden tulee olla sisä- ja ulkopolitiikkaa johtava tekijä.
  • EUn kauppapolitiikka edesauttaa siirtokuntien olemassaoloa, jotka sen kuitenkin oikeutetusti tuomitsee kansainvälisen lain vastaisisiksi. Maailmanpankin arvioiden mukaan EU tuo alueelleen siirtokunnissa valmistettuja tuotteita 300 miljoonan dollarin edestä vuodessa, mikä on arviolta noin 15-kertainen verrattuna palestiinalaistuotteiden tuontiin.