Home / ADDITIONAL INFORMATION / INFORMACJE DODATKOWE (Polish)

INFORMACJE DODATKOWE (Polish)

  • UE jest największym importerem izraelskich towarów oraz ich drugim największym eksporterem. W 2006 r. łączna wartość handlu pomiędzy UE a Izraelem wyniosła ok. 23,5 mld euro.
  • Umowa Stowarzyszeniowa UE-Izrael stanowi podstawę prawną dla tych relacji, które dają Izraelowi preferencyjne warunki handlu z krajami UE. Artykuł 2 umowy stanowi, że stosunki te mają opierać się na poszanowaniu praw człowieka i zasad demokratycznych, które muszą przewodzić wewnętrznej i międzynarodowej polityce. (Źródło: http://eeas.europa.eu/) Handel UE pomaga utrzymać osiedla, które słusznie uważane są za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Według szacunków Banku Światowego, import UE z izraelskich osiedli jest wyceniany na 300 milionów dolarów rocznie, czyli około 15 razy więcej niż wartość importu towarów wytwarzanych przez Palestyńczyków.
  • ACAA to nowe porozumienie, przegłosowane przez Parlament Europejski w październiku 2012 r., które w znaczny sposób wzmacnia stosunki UE z Izraelem otwierając dostęp do europejskich rynków farmaceutycznych.
  • Porozumienie ACAA nie przewiduje podjęcia żadnych kroków w celu zapewnienia wypełniania przez Izrael zobowiązań dotyczących praw człowieka, wymaganych przez umowę zawartą z Europą.
  • Izrael nie zgodził się również na zapewnienie, ze importowane towary będą pochodziły tylko z Izraela (a nie z nielegalnych osiedli na Okupowanym Terytorium Palestyńskim).