Home / ADDITIONAL INFORMATION / Ďalšie informácie (Slovak)

Ďalšie informácie (Slovak)

  • EU je vo vzťahu k Izraelu najväčším importérom tovaru a druhým najväčším exportným partnerom. Už v roku 2006 činil objem obchodu medzi EU a Izraelom 23,5 miliardy euro. (Zdroj)
  • Dohoda o európsko-izraelkom partnerstve vytvára právny základ pre tento vzťah, ktorý dáva Izraelu preferenčné obchodné podmienky s krajinami EU. Článok 2 tejto dohody uvádza, že tieto vzťahy majú byť založené na rešpekte ľudských práv a demokratických princípov, ktoré musia formovať vnútornú a medzinárodnú politiku. (Zdroj)
  • Obchodovanie s EU napomáha osídlovaniu, které EU správne považuje podľa medzinárodného práva za ilegálne. Podľa odhadov Svetovej banky predstavuje import z osád do EU čiastku približne 300 miliónov dolárov ročne – približne 15 krát viac ako hodnota dovozu palestínskeho tovaru. (Zdroj)
  • ACAA je nová dohoda ratifikovaná v októbri 2012 parlamentom EU, ktorá dáva Izraelu nový prístup na trh s liečivami v rámci EU bez akýchkoľvek záväzkov na plnenie povinnosti dodržiavať ľudské práva požadované ich dohodou s Európou. Izrael dokonca     odmietol zaistiť, aby jeho produkty pochádzali iba z územia Izraelu, a nie z okupovaných palestínskych území. (Zdroj)