Home / ADDITIONAL INFORMATION / Aanvullende Informatie (Dutch)

Aanvullende Informatie (Dutch)

  • De Europese Unie is Israel’s grootste importeur van goederen en is de op 2 na grootste exporteur. De totale handel tussen de EU en Israel in 2006, bedroeg 23,5 miljard Euro.

  • Het EU-Israel “handel en associatie verdrag” is de legale basis van deze relatie die Israel een voorkeursbehandeling geeft wat betreft handel met de EU landen. Artikel 2 van de overeenkomst zegt dat deze relatie gebaseerd moet zijn op respect voor mensenrechten en democratische principes die het interne en externe beleid moeten bepalen. (bron)

  • De handel met de EU steunt de instandhouding van de   nederzettingen, die men terecht beschouwd als zijnde illegaal onder internationaal recht. Volgens schattingen van de wereld Bank, bedraagt EU import uit Israelische nederzettingen $300 miljoen per jaar, ongeveer 15 keer meer dan de waarde van Palestijnsegeimporteerde goederen. (bron)

  • ACAA is een nieuw verdrag, waarvoor gestemd werdt door het Europese parlement in Oktober 2012. Dit verdrag geeft Israel toegang tot de Europese pharmaceutische markt, zonder enig intitatief om te voldoen aan de verplichting om mensenrechten te respecteren, zoals geeist wordt in hun verdragen met Europa. Israel heeft zelfs geweigerd om te garanderen dat de producten alleen maar uit Israel komen. (en niet uit de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever). (bron)