Home / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (Bulgarian)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (Bulgarian)

  • ЕС е най-големият вносител на стоки от Израел и вторият по големина износител. През 2006 г. търговията между ЕС и Израел възлиза на 23.5 млрд. евро.
  • Споразумението за сътрудничество между ЕС и Израел представлява правното основание, което дава на Израел преференциални условия за търговия със страните от ЕС. Член 2 от Споразумението гласи, че тези отношения трябва да се основават на зачитането на човешките права и демократичните принципи, които трябва да ръководят вътрешната и международната политика. (източник)
  • Търговията с ЕС помага за поддържане на поселищата, които съюзът следва да счита за незаконни съгласно международното право. Според оценки на Световната банка, вносът на ЕС от израелските поселища се оценява на $300 милиона годинишно, около 15 пъти повече от стойността на вноса на палестински стоки. (източник)
  • Споразумението за асоцииране за оценка на съответствието и приемане на промишлените продукти между ЕС и Израел е ново споразумение, гласувано в Европейския парламент през октомври 2012 г., според което Израел получава нов достъп до европейските пазари на фармацветични продукти, без да прави нищо, за да гарантира, че изпълнява задълженията си в областта на човешките правата, които се изискват от Израел според споразумението. Израел дори отказва да гарантира, че продуктите идват само от Израел (а не от поселища в окупираните палестински територии). (източник)