Home / Young Gazan fisherman shot in abdomen / Scan of Yasser’s upper body

Scan of Yasser’s upper body